Mari Tiru 7 Amalan Nabi di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan

Mari Tiru 7 Amalan Nabi di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan. Ramadhan alah memasuki 10 hari terakhir ko sanak. Pas fase kini ko, Allah SWT akan membebaskan hamba-Nya yang bapuaso dari segala dosa dan terbebas dari siksa api narako.

Di 10 malam terakhir bulan Ramadhan tu lah waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Malam yang labiah rancak dari 1.000 bulan. Banyak umat Islam di seluruh dunia kini sadang barusaho untuk mandapekan malam Lailatul Qadar, urang tu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tapiliah, punyo kebiasaan-kebiasaan tertentu yang patuik kito contoh. Beberapa diantaronyo adalah:

1. Mampabanyak Sadaqah
Harto awak yang sabananyo adalah harto yang kito kaluaan di Jalan Allah. Nah, di bulan Ramadhan yang panuah rahmat ko, marilah kito mampabanyak basadakah daripado di bulan lain. Dalam sebuah riwayat, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Abbas ra, “Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang amat pemurah. Pada bulan Ramadhan beliau menjadi lebih pemurah lagi.” (Mutaffaq ‘alaih).

2. Mampabanyak mambaco Al-Qur’an
Ado banyak keutamaan mambaco Al Quran, talabiah di bulan Ramadhan bantuak kini ko. Beberapa keutamaan tu diantaronyo adolah selain samakin mandakekan diri kepada Allah, mambaco Al Quran bisa mandapekan  duo pahala yoitu pahala mambaco dan pahala susah payahnyo: “Orang yang membaca Al-Qur’an dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi ta’at, sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an dengan tergagap dan susah membacanya baginya dua pahala.” (Hadits Muttafaq alaih).

3. Mengakhirkan waktu sahur
Sabananyo waktu sahur yang rancak tu mandakek i akhir. Sedangkan katiko babuko diutamakan babuko di waktu awal. Namun masih banyak orang-orang manyepelekan waktu sahur. Inyo maraso barek untuak jago sahur. Padahal di baliak santap sahur ado banyak berkah. Ammar Ibnu Maimun berkata, ‘Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang paling lambat waktu makan sahurnya’ (HR Baihaqi)

4. Mampabanyak shalat malam (menghidupkan malam Ramadhan)
“Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh.” (HR. An Nasai). Bulan Ramadan, selain diwajibkan untuak bapuasa sahari panuah, malamyo disunahkan untuak magarajoan salat tarawiah. Salain mandapek pahalo, salat tarawih bisa juo manghapuih doso-doso wak yang alah lewat. “Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni” (HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759).

Mari Tiru 7 Amalan Nabi di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan
Mari Tiru 7 Amalan Nabi di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan
5. I’tikaf

I’tikaf bisa dikarajoan di satiok waktu, tapi di bulan Ramadhan ko sarancaknyo labiah acok lai, apolai manjalang sapuluah hari bulan Ramadhan. I’tikaf artinyo berdiam diri di masjid salamo beberapa waktu dengan niat beribadah kepada Allah.

6. Menghidupkan sepuluh malam terakhir dan membangunkan keluarganya
Menghidupkan 10 malam terakhir dengan caro maajak keluarga untuak meningkatkan kualitas ibadah liak.

7. Manyuruah para sahabat supayo basungguah-sungguah mancari Lailatul Qadar
Pahala bisa kito raih dengan saliang mengingatkan dalam kebaikan. Mengingatkan sahabat ataupun keluarga untuak basungguah-sungguah mempersiapkan di 10 malam terakhir tu bisa manjadi ladang pahala kita.

Bagikan Sekarang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *